Data & Future Mobility

Vrijdag 23 juni

In ons streven naar een schonere en leefbare wereld speelt de mobiliteitstransitie een cruciale rol. Het ecosysteem waarbinnen infrastructuur, vervoers- en verkeersdiensten vallen, bepaalt voor een groot deel hoe onze wereld eruitziet. Welke rol spelen smart cities en digital twins in het vormen van duurzame en toekomstbestendige mobiliteit?

DATA & FUTURE MOBILITY

Binnen het ecosysteem dat mobiliteit heet vallen mobiliteits-, vervoers-, en verkeersdiensten, maar juist ook de (digitale) infrastructuur die zij gebruiken. En in toenemende mate vormt data de slagader in oplossingen die bewegingen binnen dit ecosysteem optimaliseren. Wat betekent dit voor de manier waarop we diensten en zelfs steden inrichten? Welke rol speelt data in het vormen van duurzame en toekomstbestendige mobiliteit.

KOM JE LANGS?