Data & Future Mobility

Algoritmen en AI met oog voor mens en maatschappij

Koen Versmissen & Ajuna Soerjadi | Expertisecentrum Data-Ethiek | 13:55 - 14:40 uur (Area 1)
Boek je dagticket

Koen Versmissen & Ajuna Soerjadi

Met het Expertisecentrum Data-Ethiek (ECDE) dragen eigenaren Koen Versmissen en Ajuna Soerjadi aanzienlijk bij aan de bewustwording rondom data-ethiek bij o.a. de Nederlandse overheid. ECDE adviseert op het gebied van algoritmische discriminatie. Een complex onderwerp waar niet omheen gedraaid mag worden. Want wat zijn de bedreigen? En zijn er kansen? Maar voornamelijk ook, hoe gaan we hierover op de juiste manier in gesprek?

Koen Versmissen

Is een expert met ruim twintig jaar ervaring op zak. Hij focust op ethisch omgaan met persoonsgegevens en vertrouwen creëren bij stakeholders, maar ook het ethisch verantwoord inrichten van bedrijfsprocessen, informatieketens en infrastructuren.

Ajuna Soerjadi

Is een data-ethicus met een achtergrond in de filosofie. Ze heeft zich gespecialiseerd in de ethiek van AI, met name hoe datagedreven toepassingen impact hebben op fundamentele waarden zoals autonomie en vrijheid. Ze helpt overheidsorganisaties graag oprecht dialoog te voeren over het positief inzetten van technologie voor een rechtvaardige samenleving.

algoritmen en AI met oog voor mens en maatschappij

De grootse mogelijkheden die AI en algoritmen bieden hebben namelijk ook een keerzijde. Wanneer deze ontwikkelingen onjuist of misplaatst toegepast worden kan dit negatieve gevolgen hebben voor mens en maatschappij. De privacywetgeving in Nederland is goed, maar er is een groot verschil in wat je mag doen en wat je zou moeten doen. Dat is de ethische vraag die onderliggende principes blootlegt, daar móéten we het over hebben.

Daarnaast is algoritmische discriminatie een belangrijk onderdeel van data-ethiek. Dit fenomeen doet zich voor wanneer algoritmes discriminerende resultaten produceren of bestaande vooroordelen in datasets versterken. Tijdens deze snelcursus data-ethiek wordt er ingegaan op verschillende invalshoeken en wordt de ethische vraag toegepast op concrete voorbeelden, krijg je concrete tips en antwoord op de vraag hoe je datagedreven algoritmen en AI inzet met voldoende oog voor mens en maatschappij.

“Onze focus is algoritmische discriminatie. Omdat het onderwerp breder is en dieper gaat dan velen zich realiseren, maar vooral omdat het ons na aan het hart ligt.”

Koen Versmissen, Owner Expertisecentrum Data-Ethiek

Data & Future Mobility

In ons streven naar een schonere en leefbare wereld speelt de mobiliteitstransitie een cruciale rol. Het ecosysteem waarbinnen infrastructuur, vervoers- en verkeersdiensten vallen, bepaalt voor een groot deel hoe onze wereld eruitziet. Welke rol speelt data in het vormen van duurzame en toekomstbestendige mobiliteit?