Data & Good Health

AI & Big Data - Het einde van het medisch beroepsgeheim?

Marlies Grijsbach | Managing Consultant Gezondheidszorg & Ruben Tienhooven | Managing Consultant Cybersecurity | 14:10 - 14:55 uur (Area 2)
Boek je dagticket
Aangeboden door

AI & Big Data - Het einde van het medisch beroepsgeheim?

Medisch beroepsgeheim is een hoeksteen van de gezondheidszorg. Vanaf dit startpunt wordt er in deze sessie gekeken naar de dynamiek tussen patiënt en behandelaar en hoe dit principe zich aanpast aan het digitale tijdperk. Het gebruik van secundaire data wordt verkend.

In een wereld vol data, worden patiëntgegevens niet alleen ingezet voor directe zorg, maar ook om AI-modellen te voeden. Is dit in lijn met het medisch beroepsgeheim? Een boeiend vraagstuk dat om jouw inzichten vraagt. In de context van privacybescherming worden de nuances besproken tussen pseudonimisering en anonimisering. Een actueel onderwerp dat aanzet tot reflectie over wat praktisch en veilig is. De EU AI Act is een mijlpaal met invloed op de gezondheidszorg. Hoe verandert deze wetgeving de dagelijkse realiteit van Data Science in de gezondheidszorg? Ontdek het samen tijdens deze deepdive.