Data & Future Mobility

Next Generation Data Landschap

Herman Wagter | Topsector Logistics @ Connekt | 14:00 - 14:45 uur (Area 2)
Boek je dagticket
Aangeboden door

Herman Wagter

In complexe collaboratieve innovatieprogramma's richt Herman Wagter zich op het combineren van technische- en sociale innovatie om transport en mobiliteit te verbeteren. Logischerwijs maakt Herman Wagter deel uit van het Management Team van Connekt. 

Als onafhankelijk netwerk voor slimme mobiliteit en duurzame logistiek, verbindt Connekt overheden, bedrijven en kennisinstellingen. En met meer dan 500 partners wereldwijd bedenkt en realiseert Connekt tastbare oplossingen die de wereld verbeteren. In economisch opzicht en ook op het gebied van duurzaamheid. Herman Wagter past deze diepgaande kennis en inzichten toe om zijn sessie vorm te geven.

Next Generation Data Landschap

In Nederland zijn recent een aantal groeifondsvoorstellen goedgekeurd: investeringen om het concurrentievermogen van Nederland te verbeteren. Een daarvan is bedoeld om de Basis Data Infrastructuur (BDI) verder te ontwikkelen en te verbeteren, twee andere om de BDI toe te passen in het mobiliteitsdomein. 

De BDI is een afsprakenstelsel waarmee digitaal zakendoen veel makkelijker wordt. Digitaal zakendoen betekent dat de informatie-uitwisseling en de transacties tussen bedrijven geautomatiseerd zijn: IT-systemen handelen dat met elkaar af zonder menselijke tussenkomst. De BDI valt onder noemer "Data Spaces". De Europese Commissie zet hier zwaar op in om zo Europa concurrerend te houden in de nieuwe data-economie. Een van de eerste sectoren waar dit gestimuleerd wordt is de logistiek. De ‘European Mobility Data Space’ (EMDS) komt eraan. Maar wat betekent dit voor jouw organisatie?

De EMDS is niet alleen gericht op logistiek, maar ook op slimmer personenvervoer. Snel, flexibel en vooral vertrouwd data uitwisselen is de basis voor nieuwe diensten. Een "data space" is een netwerk van partijen die op basis van IT-standaarden veel sneller zaken met elkaar kunnen doen. In een data space weet je met wie je zakendoet, kunnen de IT-systemen elkaar herkennen en vertrouwen, is automatisch geregeld wie welke data mag zien, en wat de voorwaarden zijn om er gebruik van te maken (inclusief betalen voor gebruik).

Wat betekenen de huidige ontwikkelingen voor vandaag, morgen en in de toekomst? Leidt dit tot verstikkende regelgeving of juist bevrijdende innovatie. Tijdens deze sessie geeft Herman Wagter een concreet en praktisch overzicht van deze grote, actuele en veelomvattende ontwikkeling en geeft hij aan waar we rekening mee moeten houden bij het ontsluiten en ontwikkelen van data in mobiliteit en logistiek. 

"We moeten ons realiseren dat we als schakels in een grotere keten verder moeten kijken dan ons eigen belang en de mogelijkheden van het BDI-framework moeten benutten om effectieve systeemveranderingen te bewerkstelligen."

Herman Wagter
Connekt

Data & Future Mobility

In ons streven naar een schonere en leefbare wereld speelt de mobiliteitstransitie een cruciale rol. Het ecosysteem waarbinnen infrastructuur, vervoers- en verkeersdiensten vallen, bepaalt voor een groot deel hoe onze wereld eruitziet. Welke rol speelt data in het vormen van duurzame en toekomstbestendige mobiliteit?