Data & Future Mobility

Data als brandstof voor slimme mobiliteit

Bob Beelen & Ken Casier | 13:00 - 13:45 uur (Kapel)
Boek je dagticket
Aangeboden door

Bob Beelen & Ken Casier

In de ontwikkeling van maatgevende smart cities gelooft KPN sterk in een gezamenlijke aanpak met gespecialiseerde partijen. De samenwerking met Cegeka is daar een sterk voorbeeld van. Waar KPN – vertegenwoordigd door Bob Beelen - toonaangevend is het faciliteren van veilige datadeling en de benodigde infrastructuur hierachter, geldt Cegeka – in de persoon van Ken Casier – als Europese ‘orchestrator’ op het gebied van digitale bedrijfsplatformen en digitale ecosystemen.

Data als brandstof voor slimme mobiliteit

In deze sessie, verzorgd door strategische partners KPN en Cegeka, worden de belangrijkste uitgangspunten van data gebruik binnen slimme steden behandeld, maar vervolgens ook hoe je dit effectief omzet in toekomstbestendige mobiliteitsoplossingen die gedragen worden door bedrijven en burgers binnen deze smart cities.

In toenemende mate worden data en algoritmes gebruikt om effectiever beleid te bedenken, oplossingen beter in te voeren en prestaties sneller te evalueren. Maar wat zijn de belangrijkste uitdagingen waar toonaangevende smart cities tegenaanlopen? Hoe dienen gemeenten hun burgers het meest optimaal? En hoe gebruik je data uit smart cities als brandstof voor oplossingen in onderwerpen als de energietransitie, veiligheid en verbeterde leefbaarheid in de stad?

Kan je deze onderwerpen los zien van het mobiliteitsbeleid voor de toekomst? Samenwerkingen binnen en tussen gemeenten moeten laagdrempelig zijn. Om de grote hoeveelheid data die in een smart city ontsloten wordt op een goede manier te verwerken en ermee tot de juiste inzichten te komen, is een gestructureerd databeleid nodig. Alleen dan kunnen uit gigantische hoeveelheid data concrete acties verworven worden om beleidsdoelstellingen te ondersteunen.

Dat geldt voor concrete doelstellingen zoals bijvoorbeeld het verbeteren van (verkeers)veiligheid of van de stedelijke leefbaarheid, maar ook voor praktische doelstellingen zoals de meetbaarheid van data en de voorspelbaarheid van resultaten. In deze sessie komen alle randvoorwaarden aan bod die tot een effectieve smart city leiden.