Data & Good Health

It’s a team-sport: Unlocking the digital transformation of healthcare (ENG)

Ymke de Jong | Data & AI Strategy Program Manager @ Philips | 13:00 - 13:45 uur (Kapel)
Boek je dagticket

Ymke de Jong

Vanuit het Philips Global Data & AI Centre of Excellence streeft ze ernaar om met geavanceerde technologieën de uitdagingen in de zorgpraktijk het hoofd te bieden. Ymke brengt partijen en technologieën bij elkaar die de potentie hebben een digitale transformatie in de zorg te realiseren.

Deze samenwerkingen vragen niet alleen om technische expertise – zoals het ontwikkelen van algoritmes, datamanagement en data-interoperabiliteit -, maar ook om specialisten op het gebied van innovatieproces, changemanagement en de klinische praktijk. Alleen samen is nieuwe technologie optimaal in de zorgpraktijk te implementeren.

‘Data science en AI hebben de potentie om de gezondheidszorg slimmer en efficiënter te maken, de ervaringen van patiënten en zorgmedewerkers te verbeteren en de zorgkosten laag te houden.’

It’s a team-sport: Unlocking the digital transformation of healthcare

Er worden veel nieuwe oplossingen ontwikkeld die gebruik maken van data science en AI. Maar de grote uitdaging daarin is hoe deze innovaties van het lab naar de klinische praktijk worden gebracht. Er wordt vaak ontzettend hard gewerkt aan het maken van een perfect algoritme, maar de daadwerkelijke implementatie in het ziekenhuis krijgt vaak minder aandacht. Terwijl daar juist de echte problemen naar voren komen.

Dus brengt Ymke bij het ontwikkelen en implementeren van een nieuwe data science-oplossing in de zorg verschillende expertises, disciplines en achtergronden bij elkaar. Door in multidisciplinaire teams samen te werken aan actuele klinische uitdagingen lukt het om digitale innovatie in de zorg te versnellen.

Daarin blijft de grootste uitdaging de beschikbaarheid van hoge kwaliteit data, voor zowel onderzoek als implementatie in de klinische praktijk. Er is nou eenmaal een grote hoeveelheid data nodig om modellen te trainen en bias te voorkomen.

De schaalgrootte die nodig is voor het generen van deze data en het ontwikkelen van AI-modellen voor duurzame verbetering in de zorg, is alleen te bereiken als meerdere partijen effectief samenwerken. En hoe je dat het beste organiseert om optimaal rendement uit data & AI in de zorg te halen, deelt Ymke aan de hand van aansprekende voorbeelden in deze keynote-sessie.

“Data science en AI hebben de potentie om de gezondheidszorg slimmer en efficiënter te maken, de ervaringen van patiënten en zorgmedewerkers te verbeteren en de zorgkosten laag te houden.”

Ymke de Jong, Data & AI Strategy Program Manager @ Philips