Data & Future Mobility

Computer vision voor veilige en leefbare gebieden

Thom Snaphaan | Senior onderzoeker, Centre of Expertise Veiligheid & Veerkracht @ Avans Hogeschool | 11:45 - 12:30 uur (Area 2)
Boek je dagticket

Thom Snaphaan

Vanuit Avans Hogeschool voert Thom Snaphaan praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek uit binnen het brede thema van Veiligheid en Veerkracht. Technologie en data zijn volgens hem belangrijke aspecten om deze veiligheid en veerkracht te kunnen waarborgen, maar daarvoor zijn wel bepaalde randvoorwaarden nodig. In zijn promotieonderzoek heeft Thom bestudeerd welke methodologische aspecten van belang zijn bij het werken met big data. Deze inzichten heeft hij zowel toegepast in beleid en praktijk, alsook gedeeld in verschillende (internationale) publicaties, zoals met de boeken ‘Big data en innovatieve methoden voor criminologisch onderzoek’ en ‘Big data policing’.   

Computer vision voor veilige en leefbare gebieden

De wereld om ons heen raakt steeds verder gedigitaliseerd en tegelijkertijd blijven we ons bewegen in de fysieke ruimte. De kwaliteit van de fysieke ruimte is op verschillende manieren gerelateerd aan diverse aspecten van het dagelijks leven. (Fysieke) overlast is een indicatie van een verslechterde kwaliteit van de fysieke ruimte. Overlast is een frequent bestudeerd onderwerp in criminologisch onderzoek en wordt onder meer in verband gebracht met (problemen met) mentale en fysieke gezondheid, angst voor criminaliteit en slachtofferschap van geweld. Om de veiligheid en leefbaarheid in de gebouwde omgeving te vergroten, ligt een grote uitdaging bij het (objectief) inzichtelijk maken van problematieken.

Computer vision laat toe om ‘data’ in en over de fysieke ruimte te verzamelen, verwerken en analyseren. Beeldmateriaal maakt de transformatie van de analoge naar de digitale wereld en met computer vision kunnen we de informatie ontginnen uit de data. In deze deep dive gaan we in op wat computer vision is, hoe het werkt op welke manier het een meerwaarde zou kunnen leveren in de praktijk, en met welke aspecten rekening dient te worden gehouden wanneer computer vision toepassingen worden geïmplementeerd.