Data & Future Mobility

Samen werken aan slimme, duurzame steden en mobiliteit

Panelgesprek met o.a. Jan-Willem Wesselink en Caspar de Jonge | 11:45 - 12:30 uur (Kapel)
Boek je dagticket

Panelleden: Jan-Willem Wesselink en Caspar de Jonge

Jan-Willem Wesselink
Projectmanager City Deal 'Een slimme stad, zo doe je dat'

Caspar de Jonge
Programmamanager Mobility & Transitions, minsterie van Infrastructuur & Waterwerken

Samen werken aan slimme, duurzame steden en mobiliteit

De cijfers liegen er niet om: 55% minder CO2-uitstoot, 50% minder stikstof en de bouw van zo’n 900.000 nieuwe woningen, vooral binnen bestaand bebouwd gebied. Daar hebben we nog 8 jaar de tijd voor. En dat terwijl de beschikbare ruimte toch al schaars is. Grote uitdagingen en ambitieuze doelen vragen om andere, nieuwe oplossingen. En daarbij spelen data en informatietechnologie een cruciale rol. Op basis daarvan kunnen we met elkaar, en veel meer vanuit samenhang, bewuste (ruimtelijke) keuzes maken die in meer dan één opzicht ‘duurzaam’ zijn.

Als we nieuwe technologie verantwoord en effectief willen inzetten, is daar een stevige basis voor nodig van wederzijds vertrouwen en goede afspraken. Binnen het verband van de City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’ investeren als sinds 2019 publieke en private partners. Op landelijke niveau is daar nu het DMI-ecosysteem waarin Rijk, medeoverheden, bedrijfsleven en kenniswereld samenwerken. Hierdoor wordt de verbinding tussen domeinen en stakeholders verbeterd. En het gestructureerd gebruik en de uitwisseling van beschikbare informatie op een vertrouwde en traceerbare manier georganiseerd.