Data & Future Mobility

Digital Twins: hoe gaan we de hype voorbij?

Prof. Dr. Igor Mayer | BrabantStad | 10:15 - 10:30 uur (Kapel)
Boek je dagticket

Prof. Dr. Igor Mayer

Als hoogleraar Serious Games, Innovatie & Maatschappij is Igor verbonden aan de Breda University of Applied Sciences in Nederland. Dit hoogleraarschap is verbonden aan de Academie voor Games en Media (AGM). Sinds januari 2021 is hij ook bijzonder hoogleraar "Playful Organizations and Learning Systems" bij de afdeling Organisatie Studies, faculteit Sociale en Gedragswetenschappen, Tilburg University.

Digital Urban Brabant

Digital Twins zijn inmiddels wijdverbreid. Maar hoe maken we écht goed gebruik van deze technologie voor de ontwikkeling van onze steden en regio’s in Brabant, zodat het niet blijft bij een “digitaal speeltje”? Hoe gaan we de hype voorbij?

Er zijn meer woningen nodig, meer groen, meer ruimte voor werken en vervoer, en de ruimte is beperkt. In het initiatief Digital Urban Brabant willen Brabantse overheden en kennisinstellingen hun krachten bundelen met het bedrijfsleven en waar mogelijk andere regio’s. Zij willen Digital Twins de komende jaren inzetten voor ruimtelijke opgaven, door de data over steden toegankelijk te maken en beleidsmakers te leren met deze technologie te werken.

Prof. Dr. Igor Mayer zal in zijn keynote, gebaseerd op het onderzoek van Breda University of Applied Sciences, ingaan op hoe we het gebruik van Digital Twins op een nuttige manier kunnen versnellen. Wat kan het wel, wat kan het nog niet, en waar liggen nu de use cases voor Brabant? Waar is draagvlak voor, wat is ethisch, en hoe kunnen we samen door middel van experimenteel leren vooruit?