Data & Future Mobility

Urban Strategy: Digital Twins maken ontwikkeling mobility effectiever & efficiënter

Hans Teuben @ Capgemini & Jeroen Borst @ TNO | 16:15 - 17:00 uur (Kapel)
Boek je dagticket
Aangeboden door

Hans Teuben & Jeroen Borst

Global Lead Smart Territories bij Capgemini, Hans Teuben, werkt aan mobiliteit voor een betere wereld.  Hij heeft gewerkt voor steden als Amsterdam, Rotterdan, Den Haag en het Ministerie van Infrastructuur en Waterbeheer en de Europese Unie. Ook is Hans (mede)auteur van verschillende publicaties over slimme steden en slimme mobiliteit.

 Jeroen Borst is Cluster Manager Societal Impact for Accessibility and Liveability bij TNO, Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek. Jeroen ondersteunt de publieke en private sector bij het beheersen van de overgang naar mobiliteitsdigitalisering, automatisering en elektrificatie om maatschappelijke doelen te bereiken. Deze doelen zijn onder andere toegankelijkheid, leefbaarheid, duurzaamheid en inclusiviteit.

Urban Strategy: Digital Twins maken ontwikkeling mobility effectiever & efficiënter

Stedelijke planning is complex. Het is een uitdaging interactief en integraal een beeld te krijgen van de effecten van veranderingen in de gebouwde omgeving. TNO maakt met behulp van Urban Strategy deze complexiteit hanteerbaar. Door data, analyses en visualisaties te combineren, kunnen ‘predictive digital twins’ worden gebouwd.  

Er wordt momenteel gewerkt aan datadeling via data-ecosystemen zoals Dutch Metropoliton Innovations (DMI) en Open Urban Platform. Capgemini is hier nauw bij betrokken. Met behulp van data kunnen interactieve simulaties worden gemaakt om verschillende scenario's voor stadsplanning, mobiliteit en interventies in de bebouwde omgeving te visualiseren en de effecten ervan inzichtelijk te maken. Dit omvat verkeersstromen, luchtkwaliteit, verkeersveiligheid en sociale aspecten. Urban Strategy wordt toegepast in verschillende steden in Nederland, Europa en daarbuiten. 

Tijdens deze deepdive licht TNO het instrument Urban Strategy verder toe, gaan we in op de volgende stappen in de ontwikkeling en hoe dit kansen biedt voor bedrijven en overheden. Capgemini zal toelichten hoe DMI en urban dataplatformen bijdragen aan deze ontwikkeling. In de sessie wordt ook ingegaan op de vraag in hoeverre dit proces helpt om burgers en bedrijven in het democratische proces eerder kunnen worden betrokken.